uradna tabula
ÚRADNÁ TABUĽA
OKRES GALANTA
Okres galanta

SPRAVODAJSTVO, NOVINKY

Nová služba Obecného úradu

Obec Šoporňa sa na základe požiadaviek občanov rozhodla sprístupniť novú službu pre svojich obyvateľov. Táto služba umožňuje informovať občanov o novopridaných oznamoch na obecnej stránke formou mailu. Stačí zaslať požiadavku so  svojim menom a priezviskom, mailovou adresou  na mailovú adresu: kniznica@soporna.sk

Zverejnené: 01.04 2016

Oznámenie o začatí konania o odstránení, stavby

Obec Šoporňa oznamuje začatie konania o odstránení stavby podľa § 88 odst. 3 Stavebného zákona. Podrobnosti tu.

Zverejnené: 18.04 2017

Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred jej dokončením

Obec Šoporňa oznamuje začatie stavebného konania o zmene stavby pred jej dokončením v súlade s ustanovením § 61 ods.3 Stavebného zákona. Podrobnosti tu.

Zverejnené: 18.04 2017

Oznámenie o začatí územného konania

Obec Šoporňa oznamuje v súlade § 36 odst. 1 a odst.4 Stavebného zákona začatie územného konania. Podrobnosti tu.

Zverejnené: 18.04 2017

Kaprárske rybárske preteky 2017

Obec Šoporňa a MO SRZ Šoporňa Vás pozývajú na Kaprárske rybárske preteky, ktoré sa uskutočnia dňa 01.05.2017 od 5.00 hod na Štrkovisku Šoporňa  - "Bágrovisko". Viac info tu .

Zverejnené: 18.04 2017

Zverejnené: 13.04 2017

Ukážky bojov z II.svetovej vojny

Obec Šoporňa a Základná organizácia  Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v spolupráci s „ Klubom vojenskej histórie Červená hviezda Nové Mesto nad Váhom“ Vás srdečne pozývajú dňa 22. apríla 2017 o 14.00 hod. na Rajčuru, na výstavu vojenskej techniky spojenú s ukážkami bojov z II. svetovej vojny. Viac info tu.

Zverejnené: 13.04 2017

Objednávanie veľkoobjemových kontajnerov

Obecv Šoporňa oznamuje občanom, že veľkoobjemové kontajnery si môžu objednávať priamo v spoločnosti KOMPLEX -odpadová spoločnosť, s.r.o, Pusté Sady na tel. čísle 0917272288

Zverejnené: 13.04 2017

Zberný dvor

Obec Šoporňa oznamuje občanom, že zberný dvor bude dňa 14.04.2017 ZATVORENÝ !

 

Zverejnené: 12.04 2017

Ojazdené pnemumatiky

Vážení občania,

s blížiacim sa jarným obdobím k nám prichádza aj obdobie jarného upratovania a pre majiteľov motorových vozidiel aj obdobie prezúvania pneumatík. Každý z nich sa už pravdepodobne dostal do situácie, že bol donútený vymeniť svoje staré pneu za nové. A tu nám vzniká problém - Kam s takýmito starými použitými pneumatikami ktorých sa potrebujeme zbaviť? 

Ojazdená pneumatika nepatrí na zberný dvor obce ani na čierne skládky. Takéto pneumatiky máme možnosť odovzdať distribútorom pneumatík - pneuservisy, autoservisy, predajne pneumatík, predajne automobilov atď. - ktorí sú označení ako "Miesto spätného odberu pneumatík" a to úplne BEZPLATNE. Zoznam týchto zberných miest nájdete na webovej stránke eltma.sk v sekcii "Zberné miesta".  Info v prílohe....

 

Zverejnené: 04.04 2017

Upovedomenie o začatí správneho konania

Obec Šoporňa oznamuje, že dňa 20.03.2017 začala správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub 1 ks stromu podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002  Z.z. Viac info tu.

Zverejnené: 24.03 2017

Oznámenie o začatí stavebného konania

Obec Šoporňa oznamuje začatie stavebného konania. Viac info tu.

Zverejnené: 20.03 2017

Zverejnené: 20.03 2017

Oznam Daňového úradu

DAŇOVÝ ÚRAD TRNAVA

oznamuje, že preberanie daňových priznaní k dani z príjmov za rok 2016 bude zabezpečovať

dňa 31.03.2017 v čase od 09:00 h do 17:00 h

okrem stálych organizačných zložiek (najbližšia pobočka Galanta) aj na adrese:

Mestský úrad Sereď,

Námestie republiky č. 1176/10, Sereď.

Zverejnené: 10.03 2017

Zákaz vypaľovania porastov

Nebezpečné vypaľovanie suchých trávnatých porastov

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Galante ako príslušný orgán upozorňuje právnické osoby, fyzické osoby – podnikateľov, ako aj fyzické osoby na prísny zákaz vypaľovania suchých trávnatých porastov, ktoré je podľa zákona o ochrane pred požiarmi zakázané v každom ročnom období a to nielen v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru!

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Galante eviduje v roku 2015  20 prípadov a v roku 2016       17 prípadov vzniku požiaru v súvislosti s vypaľovaním suchých trávnatých porastov, pričom tieto požiare poškodzujú nielen životné prostredie, ale zapríčiňujú aj škody na majetku a niekedy aj na životoch.

Vypaľovanie porastov bylín, kríkov a stromov je podľa § 8 písm. a) a § 14 ods. 2 písm. b) zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi  v znení neskorších predpisov zakázané. V prípade porušenia tohto zákazu hrozí podľa zákona fyzickej osobe pokuta až do výšky  331,- € , resp. v blokovom konaní do výšky 100,- € a právnickej osobe alebo fyzickej osobe-podnikateľovi je možné uložiť pokutu až do výšky 16 596,- €.

Zverejnené: 01.03 2017

Zverejnené: 22.02 2017


Všetky oznamy