uradna tabula
ÚRADNÁ TABUĽA
OKRES GALANTA
Okres galanta

SPRAVODAJSTVO, NOVINKY

Nová služba Obecného úradu

Obec Šoporňa sa na základe požiadaviek občanov rozhodla sprístupniť novú službu pre svojich obyvateľov. Táto služba umožňuje informovať občanov o novopridaných oznamoch na obecnej stránke formou mailu. Stačí zaslať požiadavku so  svojim menom a priezviskom, mailovou adresou  na mailovú adresu: kniznica@soporna.sk

Zverejnené: 01.04 2016

Rozhodnutie o povolení odstránenia stvavby

Obec Šoporňa povoľuje odstránenie stavby rodinnného domu so súpisným číslom 318. Viac info tu.

Zverejnené: 12.05 2017

Stavebné povolenie

Obec Šoporňa povoľuje stavbu rodinného domu. Viac info tu

Zverejnené: 04.05 2017

Odvolania voči územnému rozhodnutiu obce Šoporňa

Obec Šoporňa v súlade s ustanovením § 56 zákona 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov upevedomuje účastníkov konania o obsahu podaného odvolania a  oznamuje termín prerokovania. Podrobnosti tu

Zverejnené: 26.04 2017

Oznámenie o začatí konania o odstránení, stavby

Obec Šoporňa oznamuje začatie konania o odstránení stavby podľa § 88 odst. 3 Stavebného zákona. Podrobnosti tu.

Zverejnené: 18.04 2017

Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred jej dokončením

Obec Šoporňa oznamuje začatie stavebného konania o zmene stavby pred jej dokončením v súlade s ustanovením § 61 ods.3 Stavebného zákona. Podrobnosti tu.

Zverejnené: 18.04 2017

Oznámenie o začatí územného konania

Obec Šoporňa oznamuje v súlade § 36 odst. 1 a odst.4 Stavebného zákona začatie územného konania. Podrobnosti tu.

Zverejnené: 18.04 2017

Kaprárske rybárske preteky 2017

Obec Šoporňa a MO SRZ Šoporňa Vás pozývajú na Kaprárske rybárske preteky, ktoré sa uskutočnia dňa 01.05.2017 od 5.00 hod na Štrkovisku Šoporňa  - "Bágrovisko". Viac info tu .

Zverejnené: 18.04 2017

Zverejnené: 13.04 2017

Ukážky bojov z II.svetovej vojny

Obec Šoporňa a Základná organizácia  Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v spolupráci s „ Klubom vojenskej histórie Červená hviezda Nové Mesto nad Váhom“ Vás srdečne pozývajú dňa 22. apríla 2017 o 14.00 hod. na Rajčuru, na výstavu vojenskej techniky spojenú s ukážkami bojov z II. svetovej vojny. Viac info tu.

Zverejnené: 13.04 2017

Objednávanie veľkoobjemových kontajnerov

Obecv Šoporňa oznamuje občanom, že veľkoobjemové kontajnery si môžu objednávať priamo v spoločnosti KOMPLEX -odpadová spoločnosť, s.r.o, Pusté Sady na tel. čísle 0917272288

Zverejnené: 13.04 2017

Zberný dvor

Obec Šoporňa oznamuje občanom, že zberný dvor bude dňa 14.04.2017 ZATVORENÝ !

 

Zverejnené: 12.04 2017

Ojazdené pnemumatiky

Vážení občania,

s blížiacim sa jarným obdobím k nám prichádza aj obdobie jarného upratovania a pre majiteľov motorových vozidiel aj obdobie prezúvania pneumatík. Každý z nich sa už pravdepodobne dostal do situácie, že bol donútený vymeniť svoje staré pneu za nové. A tu nám vzniká problém - Kam s takýmito starými použitými pneumatikami ktorých sa potrebujeme zbaviť? 

Ojazdená pneumatika nepatrí na zberný dvor obce ani na čierne skládky. Takéto pneumatiky máme možnosť odovzdať distribútorom pneumatík - pneuservisy, autoservisy, predajne pneumatík, predajne automobilov atď. - ktorí sú označení ako "Miesto spätného odberu pneumatík" a to úplne BEZPLATNE. Zoznam týchto zberných miest nájdete na webovej stránke eltma.sk v sekcii "Zberné miesta".  Info v prílohe....

 

Zverejnené: 04.04 2017

Upovedomenie o začatí správneho konania

Obec Šoporňa oznamuje, že dňa 20.03.2017 začala správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub 1 ks stromu podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002  Z.z. Viac info tu.

Zverejnené: 24.03 2017

Oznámenie o začatí stavebného konania

Obec Šoporňa oznamuje začatie stavebného konania. Viac info tu.

Zverejnené: 20.03 2017

Zverejnené: 20.03 2017


Všetky oznamy